Back to All Events

FOREDRAG PÅ HAUGAR: RUSSISKE IKONER OG VIKINGMOTIVER

RUSSISKE IKONER OG VIKINGMOTIVER

Viking-1189.jpg

I forbindelse med Vikingfestivalen i Tønsberg tilbyr Haugar Vestfold Kunstmuseum to foredrag med Caroline Serck-Hanssen. Hun er doktor i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen. Serck-Hanssen arbeider for tiden med et bokprosjekt om pilegrimssteder i grenseregionen mellom Norge og Russland. Hun har bakgrunn som museumskonservator, og Russisk kunst, ikoner og norsk-russiske forbindelser inngår blant hennes spesialfelt. 

Hun var kurator for en stor utstilling om norske kongelige portretter som ble vist på Haugar for to år siden, og har skrevet boken Kongelige portretter. Monarkiet i kunsten 1814–2014. I år utkom antologienHelgenkongen St. Olav i kunsten, som inkluderer hennes artikkel «Olav den hellige i moderne ortodoks ikonmaleri».

Kl. 13. 00: Olav den hellige og Russland. 
I dette rikt illustrerte foredraget får vi høre om Olav Haraldssons tid i Kievriket vinteren før han falt på Stiklestad. Her pleiet han nær omgang med sin svigerfamilie, fyrsteparet Jaroslav og Irina. Hun var søster til Olavs dronning Astrid, og opprinnelig svenske kongsdatter, het Ingegerd og hadde vært avstandsforlovet med Olav i sin ungdom. Den landflyktige kongens egne dikt og opplysninger i en islandsk kortsaga tyder på at kjærligheten blusset opp mellom disse to da de endelig traff hverandre.

På denne tiden var det et livlig kulturelt samkvem mellom Skandinavia og Gardariket. Også tre andre norske vikingkonger oppholdt seg i Russland i lengre perioder.  I Novgorod fantes det på 1100-tallet en egen Olavskirke, og en tilsvarende kirke betjente de skandinaviske leiesoldatene, væringene, som gjorde tjeneste i Konstantinopel. Her ble Olavs mirakuløse sverd Hneite (Bæsing) opphengt over alteret som en relikvie etter ordre fra den bysantinske keiseren! Olav den hellige har fått ny aktualitet innen den ortodokse kirke i Norge og Russland i dag. I 2014 ble det innviet et ortodoks olavskapell på Stiklestad.

Kl. 14.30: Væringer i Austerled: Vikingmotiver i Nikolaj Rerikhs kunst.
Den berømte russiske maleren, scenografen, forfatteren og arkeologen Nikolaj Rerikh (1874-1947) var svært opptatt av de skandinaviske vikingenes nærvær i Rus, det eldste russiske riket. Han er uten sammenlikning den russiske kunstneren som har viet vikingtiden og væringene størst oppmerksomhet. Rerikhs interesse for denne epoken gjennomsyrer hans kunst og forfatterskap fra 1890-årene til ca. 1910. Han gikk grundig til verks, og motivene bygger på arkeologisk materiale fra bl.a. Gogstad-funnet, Bayeux-teppet og sagatekster. Foredraget presenterer en rekke av Rerikhs arbeider og går nøye inn på de ulike vikingmotivene og deres bakgrunn.

Hvert foredrag varer i ca. en time.

Sted: Haugar, Rom 110.

Fri entré.

 

Tekst hentet fra Haugar Vestfold Kunstmuseum - www.haugar.com